AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự xuất hiện hai xu hướng bạo động và cải cách ở Việt Nam đầu thế kỷ XX chứng tỏ các sĩ phu tiến bộ:

  • A. xuất phát từ những truyền thống cứu nước khác nhau
  • B. có những nhận thức khác nhau về kẻ thù của dân tộc
  • C. chịu ảnh hưởng của những hệ tư tưởng mới khác nhau
  • D. chịu tác động của những bối cảnh thời đại khác nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>