AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX thất bại chủ yếu là do:

  • A. nhân dân không đoàn kết với triều đình nhà Nguyễn
  • B. triều đình nhà Nguyễn không đứng lên kháng chiến
  • C. thực dân Pháp được sự giúp đỡ của nhiều nước tư bản
  • D. triều đình nhà Nguyễn thiếu quyết tâm kháng chiến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>