AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việc đàm phán và ký kết Hiệp định Sơ bộ giữa đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với đại diện Chính phủ Pháp (6 - 3 - 1946) có tác dụng như thế nào?

  • A. Thể hiện thiện chí hòa bình của hai chính phủ Việt Nam và Pháp.
  • B. Tạo thời gian hòa bình để Việt Nam tổ chức bầu cử Quốc hội.
  • C. Chuyển quan hệ giữa Việt Nam và Pháp từ đối đầu sang đối thoại.
  • D. Giúp Việt Nam ngăn chặn được mọi nguy cơ xung đột với Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>