AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong phân tử cumen có bao nhiêu nguyên tử cacbon? 

  • A. 7
  • B. 8
  • C. 10
  • D. 9

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  CTCT của cumen là C6H5- CH(CH3)- CH3 => Có tất cả 9 nguyên tử C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>