AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp? 

  • A. Tơ visco.             
  • B. Tơ xenlulozơ axetat. 
  • C. Sợi bông.                       
  • D. Tơ nilon- 6,6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Tơ visco,  tơ xenlulozo axetat: tơ bán tổng hợp

  Sợi bông: tơ thiên nhiên

  Tơ nilon – 6,6 : tơ tổng hợp.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA