AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khí thải công nghiệp và của các động cơ ô tô, xe máy… là nguyên nhân chủ yếu gây ra mưa axit. Những thành phần hóa học chủ yếu trong các khí thải trực tiếp gây ra mưa axit là 

  • A. SO2, CO, NO2.
  • B. NO,NO2, SO2.   
  • C. SO2, CO, NO.    
  • D. NO2, CO2, CO.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Đó là các khí NO, NO2, SO2

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>