AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Muốn điều chế Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thủy luyện người ta dùng kim loại nào sau đây làm chất khử? 

  • A. Na          
  • B. Ag             
  • C. Fe            
  • D. Ca

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Dùng Fe để điều chế Cu từ CuSO4 theo phương pháp thủy luyện

  Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>