AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho Fe dư tác dụng với dung dịch HNO3, sau phản ứng thu được dung dịch có chất tan là 

  • A. Fe(NO3)2.         
  • B. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3.
  • C. Fe(NO3)3.    
  • D.  HNO3; Fe(NO3)2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Fe dư + HNO3 => Chỉ tạo ra được muối sắt(II)

  Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

  Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA