AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các so sánh sau về nhôm và crom ( kí hiệu M chung cho 2 kim loại):

  (1) Đều tác dụng với dung dịch HCl và bị oxi hóa lên số oxi hóa +3.

  (2) Đều tác dụng được với dung dịch NaOH được NaMO2

  (3) Đều bị thụ động trong H2SO4 loãng nguội.

  (4) Phèn K2SO4. M2(SO4)3.24H2O đều được dùng làm trong nước đục.

  (6) Đều tạo được lớp màng oxit mỏng M2O3 bền vững bảo vệ.

  (7) Oxit M2O3 đều tan được trong dung dịch H2SO4 loãng hoặc NaOH loãng. 

  • A. 1
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  1) sai vì Al lên +3 còn Cr lên số oxi hóa +2

  2) Sai vì Cr không tác dụng được với dd NaOH

  3) Sai vì Al và Cr bị thu động trong H2SO4 đặc nguội.

  4) Sai chỉ có phèn nhôm mới được dùng để làm trong nước đục.

  6) đúng

  7) Sai vì Cr2O3 tan được trong dd axit và kiềm đặc

  => chỉ có 1 phát biểu đúng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>