AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong hai chất nào sau đây nguyên tố nitơ đều có cả tính oxi hóa và khử? 

  • A. NH3 và NO.  
  • B.  NH4Cl và HNO3.  
  • C. NO và NO2.       
  • D. NH3 và N2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA