AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este mạch hở trong dung dịch NaOH đun nóng, sau phản ứng thu được m gam muối natri axetat và 10,8 gam hỗn hợp Y gồm 2 ancol no, mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam hỗn hợp Y thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Giá trị của m là 

  • A. 24,6                
  • B. 20,5                
  • C. 16,4                   
  • D.  32,8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Do thủy phân X thu được muối natri axetat nên 2 este là este của axit axetic.

  nCO2 = 0,4 mol; nH2O = 0,6 mol

  => n ancol = nH2O – nCO2 = 0,2 mol

  Số C trong mỗi ancol: 0,4/0,2 = 2

  Vậy 2 ancol là: CH3CH2OH (x mol) và C2H4(OH)2 (y mol)

  x + y = 0,2

  46x + 62y = 10,8

  => x = y = 0,1

  Este là: CH3COOC2H5 (0,1 mol) và (CH3COO)2C2H4 (0,1 mol)

  => nCH3COONa = 0,3 mol

  m = 0,3.82 = 24,6 gam

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA