YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau:

  (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3

  (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2

  (c) Dẫn khí H2 qua bột CuO nung nóng

  (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4

  (e) Đốt FeS2 trong không khí

  (g) Điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ

  Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là 

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 1
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>