AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Oxit nào sau đay có tính lưỡng tính? 

  • A.  CrO3      
  • B. MgO   
  • C.  CaO         
  • D. Cr2O3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  CrO3 là oxit axit

  MgO, CaO là oxit bazo

  Cr2O3 là oxit lưỡng tính

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>