AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đun nóng hỗn hợp E chứa 3 peptit mạch hở (được tạo bởi X, Y là 2 amino axit no, chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH; MX < MY) với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chỉ chứa 0,24 mol muối của X và 0,32 mol muối của Y. Mặt khác đốt cháy 38,2 gam E cần dùng 1,74 mol O2. Tổng phân tử khối của X và Y là: 

  • A. 164           
  • B. 192        
  • C. 206              
  • D. 220

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  *Xét 0,1 mol hỗn hợp E:

  Quy đổi hỗn hợp thành:

  CONH: 0,24+0,32 = 0,56 mol

  CH2: x

  H2O: 0,1

  Đốt cháy:

  CONH + 0,75O2 → CO2 + 0,5H2O

  0,56         →0,42      0,56

  CH2 + 1,5O2 → CO2 + H2O

  x          1,5x          x

  Vậy đốt cháy   (43.0,56 + 14x + 1,8) gam E cần        (1,5x + 0,42) mol O2

                          38,2 gam                                             1,74 mol

  => x = 0,88 mol

  => nCO2 (khi đốt 0,1 mol E) = 0,56 + x = 1,44

  Giả sử số C trong X và Y là n và m

  BTNT C: 0,24n + 0,32m = 1,44 => 6n + 8m = 36

  Mà m, n ≥ 2 => 2 ≤ m ≤ 4

  + m = 2 => n = 10/3 (loại)

  + m = 3 => n = 2

  + m = 4 => n = 2/3 (loại)

  Vậy X là glyxin và Y là Alanin có tổng phân tử khối là 75 + 89 = 164

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>