YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn x mol một peptit X mạch hở được tạo thành từ amino axit no A chỉ chứa 1 nhóm –NH2 và một nhóm –COOH thì thu được b mol CO2 và c mol nước. Biết b – c = 3,5x. Số liên kết peptit trong X là 

  • A. 8
  • B. 10
  • C. 6
  • D. 9

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Gọi X có dạng CnH2n+ 2 - kNkOk-1 : x (mol) - với k là số amino axit ban đầu tạo thành

  BTNT C => nCO2 = nC = nx (mol)

  BTNT H => nH2O = nH = (n + 1 – 0,5k)x (mol)

  Ta có:   nCO2 – nH2O = 3,5 x

  <=> nx - (n + 1 – 0,5k)x= 3,5x

  <=> 0,5k = 4,5

  => k = 9

  => Có 8 liên kết peptit trong X

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA