YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Các oxit của kim loại kiềm thổ đều phản ứng với CO để tạo kim loại.

  (b) Các kim loại Ca, Fe, Al và Na chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

  (c) Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag.

  (d) Khi cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư không thu được kim loại sắt.

  (e) Nhôm là kim loại nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, khó kéo dài và dát mỏng.

  (g) Hợp kim Na – K dùng làm chất trao đổi nhiệt trong phản ứng hạt nhân.

  Số phát biểu sai là 

  • A. 5
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  (a) S. CO chỉ khử được các oxit của kim loại đứng sau Al trong dãy điện hóa.

  (b) S. Fe được điều chế bằng phương pháp thủy luyện.

  (c) S. Do K phản ứng với H2O nên không khử được Ag+ thành Ag.

  (d) Đ

  (e) S. Nhôm dễ kéo sợi và dát mỏng.

  (g) Đ

  Số phát biểu sai là 4

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA