ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Trong chuỗi thức ăn: cỏ → cá → vịt → người thì một loài động vật bất kì có thể được xem là

  • A. sinh vật ăn thực vật 
  • B. sinh vật tiêu thụ  
  • C. sinh vật phân giải  
  • D. sinh vật sản xuất 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE