AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường gặp ở những đối tượng nào?

  • A. Động vật có khả năng di chuyển xa và có số lượng lớn
  • B. Thực vật có khả năng phát tán mạnh trong mọi điều kiện môi trường
  • C. Thực vật hạt kín, hạt trần và bò sát
  • D. Động vật di chuyển chậm hoặc ít có khả năng di chuyển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>