AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nơi nước và các chất hoà tan đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là:

  • A. Tế bào vỏ
  • B. Tế bào nội bì       
  • C. Tế bào lông hút    
  • D. Tế bào biểu bì

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>