AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng thống kê về khả năng chịu nhiệt của hai loài sau:

  Khẳng định ĐÚNG là:

  • A. Loài II có giới hạn sinh thái rộng hơn loài I  
  • B. Loại I có khả năng chịu nhiệt rộng hơn loài II
  • C. Loài II có khả năng phân bố rộng hơn loài I
  • D. Loài I có sức chống chịu kém hơn loài II

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>