AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình nhân đôi ADN, mạch mới được tổng hợp liên tục trên mạch khuôn nào?

  • A. mạch 3' - 5' của ADN
  • B. mạch 5' - 3' của ARN
  • C. mạch 3' - 5' của ARN
  • D. mạch 5' - 3' của ADN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>