AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một nghiên cứu trước đây cho thấy sắc tố hoa đỏ của một loài thực vật là kết quả của một con đường chuyển hóa gồm nhiều bước và các sắc tố trung gian đều màu trắng. 3 dòng đột biến thuần chủng hoa màu trắng (trắng 1, trắng 2 và trắng 3) của loài này được lai với nhau theo từng cặp và tỷ lệ phân li kiểu hình đời con như sau:

  Số phép lai

  Phép lai F1 F2 (F1 × F1)

  1

  Trắng 1 × Trắng 2

  Tất cả đỏ 9 đỏ : 7 trắng

  2

  Trắng 2 × Trắng 3 Tất cả đỏ 9 đỏ : 7 trắng

  3

  Trắng 1 × Trắng 3 Tất cả đỏ 9 đỏ : 7 trắng

  Biết rằng không xảy ra đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Kết quả này chứng tỏ rằng màu hoa do hai gen nằm trên 2 NST khác nhau quy định.

  II. Các cây F1 dị hợp tử về tất cả các gen quy định màu hoa.

  III. Cá thể F1 của phép lai 1 lai với cá thể trắng 3 sẽ cho tất cả đời con đều trắng.

  IV. Lai cá thể F1 của phép lai 1 với F1 của phép lai 3 sẽ cho đời con có 1/4 là kiểu hình trắng.

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>