AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giống lúa 1 có gen chống bệnh A, giống 2 có gen chống được bệnh B. Để tạo ra giống lúa mới có cả hai gen này luôn di truyền cùng nhau, có thể dùng phương pháp nào sau đây?

  • A. Giao phấn (1) x (2) → (3), rồi chọn lọc
  • B. Nuôi hạt phấn (1) rồi lai với noãn nuôi cấy (2)
  • C. Gây đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể, rồi chọn lọc
  • D. Lai xôma (1) x (2) → mô, rồi nuôi cấy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA