AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tập hợp các cá thể  cùng loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, thời gian nhất định, có khả năng sinh sản là đặc điểm của đơn vị nào nào sau đây:

  • A. Nhóm cá thể sinh vật
  • B. Quần thể sinh vật   
  • C. Nhóm quần thể sinh vật
  • D. Quần xã sinh vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>