AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tỉ lệ % các axit amin sai khác nhau ở chuỗi polipeptit anpha trong phân tử hemoglobin của một số loài được mô tả trong bảng sau:

  Có bao nhiêu nhận định dưới đây đúng về bảng trên?

  I. Bảng trên minh họa cho bằng chứng sinh học phân tử.

  II. Trong các loài đã cho, loài có quan hệ họ hàng gần nhất với loài người là cá voi.

  III. Người có quan hệ gần với cá chép hơn kì nhông.

  IV. Cá rồng có quan hệ gần với cá voi hơn cá chép.     

  • A. 3
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>