AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xét 2 phép lai: P: ♀ móng bé x ♂ móng lớn → F1: 100% móng bé và P: ♀ móng lớn x ♂ móng bé  → F1: 100% móng lớn. Tính trạng kích thước móng do gen nào sau đây quy định?

  • A. Gen trên NST X không có alen trên Y
  • B. Gen trong tế bào chất
  • C. Gen trên NST thường
  • D. Gen trên NST Y có alen trên X

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>