AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thuần chủng được F1 toàn hoa đỏ, cho F1 tự thụ phấn thu được tỉ lệ kiểu hình F2 là 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. Để xác định kiểu gen của cây hoa đỏ F2 có thể thực hiện các phép lai sau đây:

  1. Lai cây hoa đỏ F2 với cây F1.

  2. Lai phân tích cây hoa đỏ F2.

  3. Cho cây hoa đỏ F2  tự thụ phấn.                            

  4. Lai cây hoa đỏ F2 với cây đỏ ở P.

  Những phép lai xác định được kiểu gen của cây hoa đỏ là

  • A. 2,3,4
  • B. 1,2,4
  • C. 1,3,4
  • D. 1, 2, 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>