AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phương pháp sau:

         (1) Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ.             

         (2) Dung hợp tế bào trần khác loài.

         (3) Lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau để tạo ra F1.

         (4) Nuôi cấy hạt phấn rồi tiến hành lưỡng bội hóa các dòng đơn bội.

         Các phương pháp có thể sử dụng để tạo ra dòng thuần chủng ở thực vật là:

  • A. (2), (3)
  • B. (1), (4)
  • C. (1), (2)
  • D. (1), (3)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>