AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở chỉ thực hiện chức năng nào?

  • A. Vận chuyển dinh dưỡng
  • B. Tham gia quá trình vận chuyển khí trong hô hấp
  • C. Vận chuyển các sản phẩm bài tiết
  • D. Vận chuyển dinh dưỡng,và sản phẩm bài tiết

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>