AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số người bị mắc một bệnh di truyền đơn gen là 4%. Phả hệ dưới đây cho thấy một số thành viên (màu đen) bị một bệnh này. Kiểu hình của người có đánh dấu (?) là chưa biết.

  Có bao nhiêu kết luận dưới đây đúng?

  I. Cá thể III9 chắc chắn không mang alen gây bệnh.

  II. Có tối đa 2 cá thể có thể không mang alen gây bệnh.

  III. Xác suất để cá thể II3 có kiểu gen dị hợp tử là 50%.

  IV. Xác suất cá thể con III(?) bị bệnh là 16,7%.

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>