AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một dòng điện xoay chiều có biểu thức \(i = 2\cos (100\pi t + \frac{\pi }{4})(A)\) . Tần số góc của dòng điện xoay chiều là 

  • A. 100 rad/s                
  • B. \(120\pi \)rad/s               
  • C. \(100\pi \)rad/s               
  • D. 50 Hz

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>