AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào 

  • A. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật  
  • B. tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
  • C. độ lớn lực cản tác dụng lên vật                   
  • D. biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>