AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh AB gồm hai đoạn AM và MB. Đoạn mạch AM gồm cuộn dây điện trở thuần \(r = 100\sqrt 3 (\Omega )\) và độ tự cảm  \(L = \frac{1}{\pi }(H)\) . Đoạn MB là một tụ điện có điện dung thay đổi được, C có giá trị hữu hạn khác không. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều \({u_{AB}} = 210\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t} \right)(V)\) . Điều chỉnh C để tổng các điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM và điện áp hiệu dụng hai đầu MB (tức UAM + UMB) đạt giá trị cực đại. Khi đó biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch MB là 

  • A. \({u_{MB}} = 290\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{3}} \right)(V)\)
  • B. \({u_{MB}} = 210\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{3}} \right)(V)\)
  • C. \({u_{MB}} = 210\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{6}} \right)(V)\)
  • D. \({u_{MB}} = 290\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{6}} \right)(V)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>