AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biểu thức cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch là \(i = 2\sqrt 2 .\cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)(A)\). Pha ban đầu của dòng điện là 

  • A. 100\(\pi \) A    
  • B. \(\pi \)  rad
  • C. \(\frac{\pi }{3}\) rad
  • D. \(\frac{\pi }{2}\) rad/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>