AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại A và B. Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha và cùng tần số 50 Hz. Biết AB = 22 cm, tốc độ truyền sóng ở mặt nước là 2 m/s. Ở mặt nước, gọi ∆ là đường thẳng đi qua trung điểm của AB và hợp với AB một góc 450. Trên ∆ có bao nhiêu điểm mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực tiểu? 

  • A. 6 điểm.                       
  • B. 10 điểm.     
  • C. 8 điểm.                           
  • D. 4 điểm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>