AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho mạch điện như hình vẽ:

  Cho R1 = 2W; R2 = 3W; R3 = 5W; R4 = 4W. Vôn kế có điện trở rất lớn (RV = ¥). Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là 18 V. Số chỉ của vôn kế là 

  • A. 0,8 V                  
  • B. 5 V              
  • C. 3,2 V                  
  • D. 2,8 V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>