AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biểu thức tính lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có chiều dài l mang dòng điện I đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ B sao cho chiều dòng điện hợp với vec tơ cảm ứng từ góc \(\alpha \) là

  • A. \(F = BI\ell \tan \alpha \)
  • B. \(F = BI\ell \)
  • C. \(F = BI\ell \cos \alpha \)
  • D. \(F = BI\ell \sin \alpha \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>