AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai mạch dao động điện từ LC lý tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do với các dòng điện i1, i2 trong hai mạch phụ thuộc vào thời gian được biểu diễn như đồ thị hình vẽ:

   

  Tổng điện tích của hai tụ trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất là

  • A. \(\frac{14}{\pi }(\mu C)\)
  • B. \(\frac{5}{\pi }(\mu C)\)
  • C. \(\frac{4}{\pi }(\mu C)\)
  • D. \(\frac{7}{\pi }(\mu C)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>