YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng 

  • A. phản xạ ánh sáng.                  
  • B.  tán sắc ánh sáng.
  • C. khúc xạ ánh sáng.                              
  • D.  giao thoa ánh sáng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA