YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tần số dao động điều hòa của con lắc lò xo có độ cứng k, vật nhỏ khối lượng m bằng

  • A. \(\sqrt {\frac{m}{k}} \)
  • B. \(\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{k}{m}} \)
  • C. \(\sqrt {\frac{k}{m}} \)
  • D. \(\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{m}{k}} \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA