AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một con lắc đơn có chiều dài 1m, khối lượng quả cầu nhỏ 100g. Kéo con lắc ra đến vị trí có góc lệch 70 rồi thả nhẹ cho dao động điều hòa. Lấy g = 10m/s2. Cơ năng của con lắc có giá trị xấp xỉ là 

  • A. 0,245 J        
  • B. 7,5.10-3 J          
  • C. 24,5 J                 
  • D.  0,75 J

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>