AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến hành thí nghiệm đo tốc độ truyền âm trong không khí trên cơ sở xác định được bước sóng của sóng âm bằng sóng dừng trong ống khí, người ta thu được các kết quả như sau: bước sóng \(\lambda  = 66 \pm 2(cm)\); tần số \(f = 490 \pm 10(Hz)\). Kết quả đo tốc độ truyền âm là ​

  • A. \(v = 231,4 \pm 2,2(m/s)\)
  • B. \(v = 303,4 \pm 12,2(m/s)\)
  • C. \(v = 183,4 \pm 4,4(m/s)\)
  • D. \(v = 323,4 \pm 16,4(m/s)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>