YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng O. Trong quá trình vật đi thẳng từ biên âm  sang biên dương A thì lần lượt đi qua các vị trí M, N, O, P. Kết luận đúng là 

  • A.  Khi đi từ P đến A vận tốc ngược chiều gia tốc   
  • B. Khi đi từ M đến N vận tốc ngược chiều gia tốc
  • C. Khi đi từ N đến P vận tốc ngược chiều gia tốc     
  • D. Khi đi từ N đến P vận tốc cùng chiều gia tốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA