AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai điểm sáng dao động trên cùng một đường thẳng, xung quanh vị trí cân bằng chung  O, với phương trình dao động lần lượt là \({x_1} = 8\cos \left( {2\pi t - \frac{\pi }{3}} \right)\) cm và \({x_2} = 4\sqrt 3 \cos \left( {2\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)\_ cm. Khoảng cách giữa hai điểm sáng khi chúng có cùng giá trị vận tốc là 

  • A. 14,9 cm                    
  • B. 1,1 cm 
  • C. 12 cm
  • D. 4 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>