AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một sóng dừng trên dây có bước sóng 4 cm và N là một nút sóng. Hai điểm A, B trên dây nằm về 1 phía so với N và có vị trí cân bằng cách N những đoạn lần lượt là 0,5 cm và \(\frac{{20}}{3}\) cm. Ở cùng một thời điểm (trừ lúc ở biên) tỉ số giữa vận tốc của A so với B có giá trị là

  • A. \( \frac{{\sqrt 2 }}{3}\)
  • B. \( - \frac{{\sqrt 6 }}{3}\)
  • C. \( \frac{{\sqrt 2 }}{2}\)
  • D. \(  \frac{{\sqrt 6 }}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>