AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một sóng âm có tần số 200 Hz truyền đi trong không khí với tốc độ 330 m/s. Sóng đó là 

  • A. sóng dọc có bước sóng 1,65 cm        
  • B. sóng ngang có bước sóng 165 cm
  • C. sóng ngang có bước sóng 1,65 cm                 
  • D. sóng dọc có bước sóng 165 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>