AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp \(u = 200\sqrt 2 .\cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{4}} \right)(V)\) vào hai đầu đoạn mạch gồm R = 100 (\(\Omega \) ) nối tiếp với tụ điện \(C = \frac{{100}}{\pi }(\mu F)\). Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

  • A. \(i = 2.\cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)(A)\)
  • B. \(i = 2.\cos \left( {100\pi t} \right)(A)\)
  • C. \(i = 2.\cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{4}} \right)(A)\)
  • D. \(i = 2\sqrt 2 .\cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)(A)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>