AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Crom có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây 

  • A. CrSO4  
  • B. K2Cr2O7        
  • C. Cr2O3        
  • D. NaCrO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Crom có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây CrSO4

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>