AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khử m gam hỗn hợp X gồm các oxit CuO, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao, người ta thu được 40 gam hỗn hợp chất rắn Y và 13,2 gam khí CO2. Giá trị của m là 

  • A.  53,2       
  • B. 35,2      
  • C. 49,6      
  • D. 44,8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Bảo toàn C ta có nCO2 = nCO = 0,3 mol

  Bảo toàn khối lượng ta có mX + mCO = mY  + mCO2 nên m + 0,3.28 = 40 + 13,2

  Suy ra m = 44,8

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>