YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi đốt cháy hoàn toàn 1 amin no, đơn chức X người ta thu được 12,6 gam nước, 8,96 lít khí CO2 và 2,24 lít N2( đktc). X có công thức phân tử là 

  • A. C5H13        
  • B. C4H11         
  • C. C2H7     
  • D. C3H9N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  nH2O = 0,7 mol

  nCO2 = 0,4 mol

  nN2 = 0,1 mol

  Bảo toàn nguyên tố ta có

  nH= 2 nH2O = 1,4 mol

  nC = nCO2 = 0,4 mol

  nN = 2nN2 = 0,2 mol

  Ta có C : H : N = 0,4 :1,4 :0,2 = 2 : 7: 1

  → X là C2H7N ( vì X đơn chức )

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>